Carpe Diem účastníkom projektu The 100 Island Challenge by SCRIPPS

 

Vedeli ste, že väčšina rezortov na Maldivách sa poučila z chýb v minulosti a kladie veľký dôraz na udržateľnosť v každodennom fungovaní?

Využívajú eko procesy pri praní, čistení vody, alebo v produkcii elektrickej energie. Okrem toho vynakladajú veľmi veľké úsilie na záchranu koralových útesov, ktoré sa kvôli masovému cestovnému ruchu zničili a stále ich ubúda.

Zamestnávajú morských biológov, a pod ich vedením sadia nové koraly, čistia vodu oceánu, zachraňujú korytnačky, atď. Do týchto aktivít zapájajú aj hostí, ktorí tak nie len že získajú zážitky na celý život, ale si aj rozšíria svoje vedomosti o znečistení ocánov a nutnosti chrániť a regenerovať naše prírodné prostredie, aby si ho mohli užiť aj ďalšie generácie.

Carpe Diem Beach Resort & Spa sa zapojil do 5 ročného výskumného programu Oceánografického inštitútu SCRIPPS, ktorý skúma druhy a vastnosti koralov po celom svete, lebo „čím informácií máme, tým lepšie ich môžeme chrániť“. Vedecký pracovníci navštívevujú rezort pravidelne -najbližšie v máji 2019, aby zhromaždili najnovšie údaje a výsledky, a spracovali ich v rámci projektu s názvom The 100 Island Challenge.

 

 

You don't have permission to register