Maldivy ako líder udržateľného turizmu

 

Udržateľnosť a zmena klímy – to sú dve základné mantry, rezonujú pri témach oživenia cestovného ruchu po pandémii koronavírusu. Viac ako 300 zainteresovaných strán cestovného ruchu nedávno podpísalo Glasgowskú deklaráciu o klíme, ktorá uznáva naliehavú potrebu globálne konzistentného plánu opatrení v oblasti klímy v cestovnom ruchu.

Dopyt po trvalo udržateľnom cestovnom ruchu je pozoruhodný. Maldivy, ako jedna zo svetových luxusných destinácií, zareagovali dopyt trhu a stávajú sa lídrom v udržateľnom a ekologickom cestovnom ruchu, zavádzajúc inovatívne spôsoby na zmiernenie ich vplyvu na životné prostredie. Miestne živobytie.

Vláda, lokálne autority, ako aj samotné vedenie odvetvia cestovného ruchu podnikajú vedomé kroky na vytvorenie udržateľnejších a ekologickejších produktov implementáciou množstva iniciatív a aktivít na obmedzenie škôd na životnom prostredí a riešenie ekologických dopadov turistov. Okrem iného hovoríme o zberných miestach pre PET fľaše určených na recykláciu, o tlaku na používanie opakovane použiteľných sklenených fliaš, o používaní prírodných insekticídov na zmiernenie používania toxických chemikálií či o inštalácii solárnych panelov a využívanie solárnej energie.

Trvalo udržateľný cestovný ruch je koncept, ktorý pokrýva kompletný turistický zážitok a je definovaný Programom OSN pre životné prostredie a Svetovou organizáciou cestovného ruchu OSN ako „turizmus, ktorý plne zohľadňuje svoje súčasné a budúce ekonomické, sociálne a environmentálne dopady a rieši potreby návštevníkov, priemyslu, životného prostredia a miestnych komunít“.

V prípade, že je v cestovnom ruchu nastavené zodpovedné plánovanie a manažment, môže podporovať vytváranie pracovných miest, inkluzívnu sociálnu integráciu, chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo, zachovávať biodiverzitu, vytvárať trvalo udržateľné živobytie a prispievať k blahobytu. Na druhej strane, cestovný ruch veľmi ovplyvňujú klimatické zmeny, hoci samotné cestovanie k nim prispieva. V nemalej miere. Aby sa zaručila dlhodobá udržateľnosť, musí sa nastoliť vhodná rovnováha medzi hospodárskymi, environmentálnymi a sociálnymi dosahmi.

Cieľom trvalo udržateľného cestovania je preto zvýšiť prínosy a znížiť negatívne dopady, ktoré cestovný ruch spôsobuje v jednotlivých destináciách: ochranou prírodného prostredia, voľne žijúcich živočíchov a prírodných zdrojov pri rozvoji a riadení aktivít cestovného ruchu, poskytovaním autentických turistických zážitkov, zachovávajúcich dedičstvo a kultúru, ako aj vytváranie sociálno-ekonomických výhod pre miestne komunity prostredníctvom zamestnania a možností zárobku.

HOTELIERMALDIVES.COM/Janet Smailes      

You don't have permission to register