Platnosť PCR testu pred vstupom na Maldivy sa predlžuje zo 72 hodín na 96 hodín

 

Preukázanie sa negatívnym PCR testom v angličtine pred vstupom do krajiny je povinnou náležitosťou už pred odletom, nakoľko bez negatívneho testu nie je povolený ani check-in na palubu lietadla. Doteraz platilo, že test nesmie byť starší ako 72 hodín, čo sa aktuálne predĺžilo na 96 hodín. Pri lete s prestupom nesmie čas prestupu presiahnuť 24 hodín – v opačnom prípade stratí test platnosť. Pred vstupom treba ešte online vyplniť formulár o zdravotnom stave.

 

Povolené je už aj cestovanie medzi jednotlivými rezortmi bez obmedzení. Cestovať sa smie aj na obývané ostrovy, ako aj bývať v guesthouse, v tomto prípade sa však treba dať otestovať aj pred opustením krajiny.

 

You don't have permission to register