Zmeny ohľadom návratu do SR od 17.februára

 

V stredu začnú platiť nové pravidlá pre návrat do SR kvôli mutácii koronavírusu, ktorá rýchlym tempom zhoršuje epidemiologickú situáciu na Slovensku. Nová vyhláška ÚVZ SR platí od 6.00 hod rannej dňa 17.februára 2021.

Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hranice so 72 hodinovým PCR testom.

 

Pri návrate sa všetci cestujúci povinne musia registrovať na e-hranici a zotrvať spolu s ostanými členmi domácnosti v 14 dennej domácej izolácii.

Pokiaľ sa cestujúci vrátili z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného Kráľovstva a nemajú žiadne príznaky choroby, nemusia sa zúčastniť testu, ale izolácia končí až po 14 dňoch. Ak majú príznaky, alebo sa dajú otestovať, môžu tak urobiť najskôr v 8. deň izolácie. Domáca karanténa sa končí obdržaním negatívneho výsledku testu.

 

Pokiaľ sa vrátili z akejkoľvek inej krajiny, nie je možné ukončiť izoláciu bez testu, čiže povinne nastúpia do domácej karantény a nasjkôr v 8. deň absolvujú test. Obdržaním jeho negatívneho výsledku izoláciu končí.

 

Výnimku majú deti do 10 rokov, ktoré sa musia otestovať len ak tak nariadi ošetrujúci lekár. Majú však povinnosť absolvovať domácu karanténu, ktorá im končí rovnakým dňom, ako dospelým členom domácnosti.

 

Kvôli tranzitu na letisko je povinné vopred vyplniť, a v prípade kontroly v Rakúsku, Maďarsku, alebo Českej republike sa preukázať formulárni vydanými príslušnými zahraničnými orgánmi – tzv. Entry and Transit Declaration Forms. Povinnosť sa vzťahuje na všetkých cestujúcich, na ceste tam aj späť.

 

Osoby vezúce cestujúcich na letisko sa musia v predstihu registrovať cez online formulár Ministerstva zahraničných vecí https://naletisko.mzv.sk/.

 

V prípade cesty na Maldivy platí ďalšia povinnosť, a to 24 hodín pred odletom aj návratom vyplniť online formulár, tzv. Health Declaration Form pre všetkých cestujúcich. Jeho súčasťou je fotografia cestujúceho (stačí mobilom) a cestou tam aj PCR test. Online formulár po vyplnení vygeneruje QR kód, ktorým sa treba preukázať už pri boardingu pred odletom.

 

You don't have permission to register